VII Jornada de la garrofa a Mallorca

Es va celebrar el dia 9 de maig la VII Jornada de Foment i Millora del Cultiu del Garrofer.

L’associació Empreses Innovadores de la Garrofa (EiG) el organitzo juntament amb la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern.

Es va triar Palma ja que el cultiu de la garrofa a Mallorca representa el 20% de tot el cultiu d’Espanya.

En aquesta jornada s’han vist les més recents tècniques del cultiu d’aquesta, el comportament agronòmic de les diferents varietats del garrofer i la seva comercialització. A més de les diferents aplicacions en la indústria alimentària.

Ha estat un espai de reflexió, unió, intercanvi d’idees i experiències entre els professionals de la garrofa.

Els assistents van tenir l’oportunitat de provar els diferents productes elaborats amb la garrofa.

També es van realitzar dues visites guiades a dues plantacions experimentals de garrofers, una situada a Manacor i una altra situada a Llucmajor.

L’ajuntament de Palma convido als assistents a una visita per la ciutat.