PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE GARROFERS

En col·laboració amb APAEMA (Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca), i la Fundació per a la Conservació de Mallorca estan finançant la regeneració de 2000 garrofers no productius a Mallorca a través d’Es Garrover de Mallorca

APAEMA és una associació sense ànim de lucre que es va constituir l’any 2006 a partir de la proposta dels agricultors i elaboradors ecològics de Mallorca amb la meta principal de disposar d’una plataforma per la defensa i el foment de l’Agricultura ecològica. APAEMA compta amb més de 400 socis i sòcies

El Fons de Preservació de Mallorca (MAPF), fundat l’any 2017, es va crear per preservar els recursos naturals de Mallorca i protegir el medi ambient i, a el fer-ho, fer de Mallorca un model a seguir per a la gestió sostenible de les illes. El MAPF dóna suport a iniciatives i projectes locals de conservació que comparteixen aquest objectiu i l’objectiu és protegir el valor natural de Mallorca.